MEB, 17 Mayıs Pazartesi Günü Tüm Okullarda Uzaktan Eğitimin Yapılacağını Açıkladı

Millî E?itim Bakanl???, 17 May?s 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yayg?n tüm e?itim ve ö?retim kurumlar?nda uzaktan e?itimin yap?laca??n? aç?klad?.