Mecliste Dikkat Çeken Öneri: YouTuber Enes Batur’u Çağırıp Dinleyelim

TBMM bünyesinde kurulan Dijital Mecralar Komisyonu, geçti?imiz per?embe günü bir toplant? gerçekle?tirdi. Komisyon üyelerinden CHP Mu?la Milletvekili Burak Erbay, bu toplant?da Enes Batur’un meclise ça?r?larak dü?üncelerinin sorulmas? gerekti?ini savundu.