Metallerin Anında Sıvıya Döndüğü Ultra Sıcak Bir Gezegen Keşfedildi

Bilim insanlar?, Dünya’dan 490 ???k y?l? uzakl?kta metalleri an?nda s?v?ya döndürecek kadar s?cak bir gezegen ke?fetti. Bilim insanlar?na göre söz konusu gezegen, ölçülen en yüksek ikinci s?cakl??a sahip.