Microsoft, Acemice Hatalarla Dolu Bir Kimlik Avı Dolandırıcılığı Tespit Etti

Microsoft, i? e-postalar?n? taklit ederek kullan?c?lar? doland?rmay? deneyen bir ‘hediye kart? doland?r?c?l???’ tespit etti. Microsoft taraf?ndan yap?lan aç?klamada bu kimlik av? doland?r?c?l??? denemesinin acemice pek çok hata ile dolu oldu?u ifade edildi.