Microsoft, Türkiye’deki Politikacı, Gazeteci ve Aktivistlere Karşı da Kullanılan Bir Casus Yazılımı Durdurduklarını Açıkladı

Microsoft, bir kötü amaçl? yaz?l?m? engellediklerini duyurdu. Citizen Lab isimli bir ?irketle yap?lan i? birli?iyle engellenen kötü amaçl? yaz?l?m?n politikac?, gazeteci ve aktivistlere kar?? geli?tirilmi? bir casus yaz?l?m oldu?u ifade edildi. ?srail’de geli?tirilen yaz?l?m?n Türkiye’de de kullan?ld??? tespit edildi.