Microsoft, Windows 10’u Tümüyle ‘Değiştirecek’ Elemanlar Aradığını Duyurdu

Microsoft, Windows 10 için iki yeni i? ilan? yay?nlad?. Yay?nlanan bu i? ilan?, ?irketin yeni bir Windows 10 görünümü hayal etti?ini gözler önüne seriyor. Microsoft taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre Windows 10, genel anlam?yla tümüyle de?i?ecek ve bu de?i?imi sa?layacak elemanlara ihtiyaç duyuluyor.