Microsoft, Windows 95’ten Kalma Uygulama Simgelerini Nihayet Güncelliyor

Microsoft, Windows 95 döneminden kalma olmas?na ra?men Windows 10’da dahi varl???n? sürdüren baz? simgeleri modern versiyonlar?yla güncelliyor. Güncellenen simgelerin y?l?n ikinci yar?s?nda yay?nlanacak büyük Windows 10 güncellemesiyle kullan?c?lara sunulmas? bekleniyor.