Migros ve Türk Mühendisler ‘Robot Alışveriş Sepeti’ Geliştirdi: Online Siparişte Hız 5 Katına Çıktı

Migros ve Asis Otomasyon?da görev yapan Türk mühendisler, online sipari?lerde teslimat h?z?n? 5 kata kadar ç?karan TARO ad?nda bir robot geli?tirdi. Perakende alan?nda dünyada ilk olarak gösterilen ve ürün toplama asistan? olarak görev yapan TARO ad?ndaki robot, Migros depolar?nda kullan?lmaya ba?land?.