MIT, Kullanıcıların Fiziksel Aktivitelerini ve Sağlıklarını Takip Edebilen Akıllı Kumaş Geliştirdi

MIT’te çal??an bir grup ara?t?rmac?, programlanabilir kuma? geli?tirdi. Bu kuma? sayesinde kullan?c?lar, sa?l?k durumlar? ve fiziksel aktivileri takip edebilecek, hatta dosya kaydedip depolayabilecek.