MSI, MacBook Pro Kullanıcılarını Hedeflediği Creator Z16’yı Duyurdu

Yüksek performansl? oyun bilgisayarlar?yla tan?nan MSI, içerik üreticileri ve uzaktan çal??anlar için tasarlad???, 16 May?s?ta ç?kacak yeni serisini duyurdu. ?irketin aç?kça MacBook Pro kullan?c?lar? için geli?tirdi?ini söyledi?i Creator Z16, yüksek donan?msal özellikleri ve geni? ekran?yla ki?isel bilgisayar?yla çal??an oyuncular?n ilgisini çekecek.