NASA, 150 Milyon Işık Yılı Uzaklıktaki Spiral Galaksinin Fotoğrafını Yayınladı

NASA, Ba?ak Tak?my?ld?z? yak?nlar?nda bulunan ve 1785 y?l?nda ke?fedilen NGC 5037 isimli spiral galaksinin foto?raf?n? yay?nlad?.