NASA, 30 Yıl Aradan Sonra Venüs’e Geri Döneceğini Açıkladı

Venüs’ün yap?s?n? daha yak?ndan incelemek ve gezegenin nas?l bu kadar s?cak bir hale geldi?ini anlamak isteyen NASA, 2028-2030 y?llar? aras?nda DAVINCI+ ve VERITAS olmak üzere Venüs’e iki farkl? görev düzenleyeceklerini aç?klad?.