NASA, Ay’da Buz Aramaya Göndereceği VIPER’a Dair Yeni Açıklamalarda Bulundu

NASA, 2023 y?l?nda VIPER adl? arac?yla gerçekle?tirece?i Ay görevine dair detayl? aç?klamalarda bulundu. 2019 y?l?nda duyurulan görevde gelece?in insan ka?iflerinin elde edebilece?i kaynaklar?n aranaca?? duyuruldu. Tasar?m ve i?levine dair yeni bilgiler elde etti?imiz VIPER, Ay??n karanl?k Güney Kutbu?nda ba?l?ca su arayacak.