NASA, Gerçekleştirilecek İnsanlı Ay Misyonu İçin SpaceX ile Çalışacak

NASA, 2024 y?l?nda gerçekle?tirilmesi planlanan insanl? ay misyonu Artemis için birlikte çal??aca?? ?irketi seçti. NASA’n?n astronotlar?n? Ay’a SpaceX’in uzun zamand?r üzerinde çal??t??? ve testlerine ba?lad??? roketi Starship indirecek.