NASA, Mars Helikopteri Ingenuity’nin Görevini 30 Gün Uzattı

?ubat ay?nda Perseverance arac?yla birlikte Mars?a ini? yapan ke?if helikopteri Ingenuity?nin görevinin uzat?lmas?na karar verildi. ?u anda yapt??? gezilerle kabiliyetleri test edilen helikopter, eklenen 30 günde de bu operasyonu sürdürecek. Böylece helikopterin ya?ayabilece?i bütün sorunlar saptanm?? olacak.