NASA, Mars Üzerinde Bir Zamanlar Yaşam Olabileceğini Gösteren ‘Volkanik Taşlar’ Buldu

NASA’n?n Mars’a yollad??? Perseverance arac?ndan yeni bulgular ve bilgiler payla??ld?. Bu bilgiler ara?t?rmac?lar? oldukça ?a??rtt?.