NASA, SpaceX ile Gerçekleştirilen 2,89 Milyar Dolarlık Ay Misyonu Anlaşmasını Askıya Aldı

Geçti?imiz haftalarda yap?lan bir aç?klama ile 2024’te gerçekle?tirilmesi planlanan insanl? Ay misyonunda SpaceX ile çal??aca??n? duyuran NASA, anla?may? durdurma karar? ald???n? aç?klad?. Gerekçe ise Blue Origin?in ve Dynetics?in itirazlar?.