NASA, Venüs’ten Yayılan Radyo Dalgalarını Ses Haline Getirip Yayınladı [Video]

NASA, Temmuz 2020’de Venüs’ten toplad??? radyo dalgalar?n? ses haline getirmeyi ba?ard?. ?nsanlar için ürkütücü, uzmanlar içinse önemli ke?ifler yapabilmek için f?rsat olarak görülen ses dalgalar?, Venüs’ün iyonosferinden toplanan radyo dalgalar?n?n özel i?lemlerle uyarlanmas?ndan elde edildi.