NASA’nın Mars’ın Yer Altını İncelediği ‘InSight Görevi’ Hakkında Tüm Detaylar

Geçti?imiz günlerde Perseverance arac?n?n Mars?a inmesi dünya çap?nda bir heyecan dalgas? yaratm??t? ancak NASA gözünü çok daha önce Mars?a dikmi?ti. Son birkaç y?ld?r NASA, Mars üzerinde InSight adl? bir ara?t?rma görevi yürüterek k?z?l gezegenin s?rlar?n? çözmeye çal???yor. Ara?t?rma detaylar? ise bir hayli ilgi çekici.