NASA’nın Perseverance Aracından Mars Taşlarının Yakın Görüntüleri Geldi

NASA?n?n Mars?ta ya?am?n izlerini aramak için görevlendirdi?i Perseverance arac?, geçti?imiz günlerde as?l görevine ba?lad?. ?u anda antik, kuru bir gölün kal?nt?lar?n? inceleyen arac?n kayalar? gözlemleme anlar?, Perseverance??n resmî Twitter hesab?nda payla??ld?.