NASA’nın Uzay Aracı Juno, Jüpiter’in En Büyük Uydusu Ganymede ile Tarihi Bir Yakınlaşma Yaşayacak

NASA’n?n Jüpiter ka?ifi Juno, gaz devinin en büyük uydusu Ganymede ile yak?n bir mesafeden geçi? yapacak. Bu yak?nla?ma, ayn? zamanda Güne? Sistemi’nin de en büyük uydusu olan Ganymede’den yeni ve önemli bilgiler elde etmemizi sa?layacak.