Nereden Nereye: 20’li Yaşlarını Kutlayan 8 Teknoloji Harikası

Bugün s?kça kulland???m?z teknolojik ürünlerin bir ço?unun temeli, 1990?lar ve 2000?lerde at?ld?. Oyun konsollar?n?n, telefonlar?n, medya oynat?c?lar?n geldi?i nokta ?u an temellerinden oldukça uzak da olsa bu yenilikçi ürünler, milyarlarca insan?n haf?zas?na kaz?nd?. Biz de teknoloji ça??n?n ilk nimetlerinden olan 8 unutulmaz ürünü sizler için listeledik.