Neredeyse Her Fantastik Filmde Gördüğümüz Yaratık Olan ‘Ejderha’ Nasıl Ortaya Çıktı?

Fantastik bir kitab?n, filmin, dizinin ya da oyunun olmazsa olmaz karakterleri ejderhalard?r. Ejderha miti ile yaln?zca kurgu eserlerde de?il, tarihi kay?tlarda bile kar??la??yoruz çünkü bu efsanevi yarat?klar her kültürde kendilerine bir yer edinmi? durumdalar. Peki, bu ejderha miti nereden ç?kt?? Tarihin biraz derinine inelim.