.NET Framework Nedir ve Bilgisayarınız Neden Buna İhtiyaç Duyar?

Standart bir Windows i?letim sistemine sahip bilgisayar kullan?c?s? .NET Framework nedir bilmek zorunda de?il ama e?er bir yaz?l?m geli?tiriciyseniz ya da bilgisayar?n?za al???k olmad???n?z bir yaz?l?m yüklemeye çal???yorsan?z .NET Framework sistemini bilmeniz gereklidir. Gelin detaylara daha yak?ndan bakal?m.