Netflix’in Juventus: İlk Takım Belgeselini Sevenlere Futbol Konulu 10 Belgesel Tavsiyesi

Son y?llarda geli?en dijital yay?nc?l?k sektörünün öncüsü say?lan Netflix, Aksiyon, Gizem, Tarih gibi farkl? kategorilerde yay?nlad??? filmler ve diziler ile kullan?c?lar?n keyifli zaman geçirmelerini sa?l?yor. Bu kategoriler aras?nda futbola dair yap?mlar da elbette mevcut.