Nikola Tesla’nın 100 Yıllık İcadı İçin Yeni Bir Kullanım Yöntemi Bulundu

Nikola Tesla’n?n 100 y?l önce icat etti?i “Tesla Vanas?” günümüz bilim insanlar? taraf?ndan yeni kullan?m ?ekilleri ile gün yüzüne ç?k?yor.