Normale Dönmeye Yönelik Adım Attığımız Yeni Kararlara Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Cumhurba?kan? Erdo?an, bugün gerçekle?en ve 3 saatin üzerinde süren kabine toplant?s?n?n ard?ndan normalle?me sürecine geçti?imiz yeni kararlar? aç?klad?. Yeni kararlar, sosyal medyan?n da gündemi oldu. Bizler de sosyal medyadan gelen tepkilerin baz?lar?n? sizler için toplad?k.