Norton 360, Tüm Bilgisayarlarda Ethereum Madenciliğini Mümkün Kılacak Özelliğini Duyurdu

Norton, antivirüs yaz?l?m? Norton 360’a Ethereum madencili?i hizmeti ekleyece?ini aç?klad?. Böylelikle kullan?c?lar, Norton 360 üzerinden hiçbir ?eyle u?ra?madan Ethereum kazabilecekler. Madencilikten kazan?lan para Norton sunucular?nda depolan?p, Coinbase’e gönderilecek.