Nükleer Sanayi Derneği Başkanı: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Nükleer Enerji Şart

Nükleer Sanayi Derne?i Ba?kan? Alikaan Çiftçi, Türkiye’de sürdürülebilir bir gelecek ve iklim de?i?ikli?iyle mücadele için nükleer enerjinin ?art oldu?unu söyledi. Çiftçi, yapt??? aç?klamada nükleer enerji yat?r?mlar?n?n ayn? zamanda önemli bir istihdam kayna?? oldu?unu ifade etti.