NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ve 3070 Ti, Yürek Burkan Fiyatlarıyla Duyuruldu

Computex 2021, NVIDIA’n?n RTX 3000 serisindeki iki yeni ekran kart?n? tan?tmas? ile ba?lad?. Daha önceki iddialara uygun olarak RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti ad?nda iki yeni üst seviye GPU kar??m?za ç?kt?.