Obruk Sayısının 600’ü Geçtiği Konya’da 65 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Oluştu

Son zamanlarda obruk say?s? gittikçe artan Konya?da bir obruk daha olu?tu. Bir yonca tarlas?nda meydana gelen obru?un 65 metre derinli?e ve 3 metre geni?li?e sahip oldu?u ortaya ç?kt?. Olay s?ras?nda can kayb? ya?anmad?.