Office 365 vs. Office 2019: Hangisini Neden Kullanmalısınız?

Office 365, yeni ad?yla Microsoft 365 aboneli?i ve Office 2019 sat?n al?m? temel olarak ayn? programlar?n kullan?m?n? sa?l?yor olsalar da asl?nda hem ücret hem de avantajlar konusunda farkl? hizmetler sunarlar. Gelin her iki Microsoft hizmetine de yak?ndan bakal?m ve bir kullan?c? için Microsoft 365 mi yok Office 2019 mu daha karl? bir anla?ma olacak görelim.