ÖTV Düzenlemesi Sonrası Beklenen İndirimler Geldi: İşte Marka Marka Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları

Resmi Gazete’de yay?mlanan ÖTV düzenlemesinden sonra s?f?r araçlar?n yeni fiyatlar? da aç?kland?. Markalar?n güncel fiyat listelerine bakt???m?zda 300 bin TL band?ndaki s?f?r araç modellerinin say?s?nda art?? oldu?unu görüyoruz. ??te Türkiye’deki otomobil markalar?n?n 14 Ocak 2022 tarihli fiyat listeleri…