Oyun Dünyasının Altın Yılı 2007: 14 Yıl Önce Çıkmasına Rağmen Bugün Bile Oynadığımız 9 Oyun

Giderek büyümeye ve geli?meye devam eden oyun sektörü, 2007 y?l?nda muhte?em bir patlama ya?ad?. Bu patlama, o y?l piyasaya sürülen efsane oyunlarla gerçekle?ti. Baz?s? bugün bile devam eden oyun serilerinin ilk yap?mlar? 2007 y?l?nda piyasaya sürüldü. Bu oyunlar?n birkaç?n? günümüzde bile oynamaya devam ediyor, tekrar tekrar bitiriyoruz.