Pandemiden Dolayı Kuaföre Gitmeye Çekinen Kadınlar İçin Ürün Tavsiyeleri

Kuaförlerin bir aç?l?p bir kapanmas?, k?s?tlamalar ve tam kapanma derken ayda en az bir defa u?rad???m?z kuaförlere gidemez olduk. Kimimiz yasaklardan dolay? istese de gidemedi kimimiz de virüsten çekindi?i için i?lerini evde halletmeyi tercih etti. Biz de ki?isel bak?m ihtiyaçlar?n? evde gidermeyi tercih edenler için saç ve t?rnak bak?m?ndan yüz temizleyicilere, hayat?n?z? kolayla?t?racak birçok ürünü sizler için listeledik.