Pasifik Okyanusu’nda Dünya Dışı Plütonyum Atomları Keşfedildi

Bilim insanlar? Pasifik Okyanusu’nun zemininde gerçekle?tirdikleri incelemelerde, Güne? Sistemi’nin olu?umundan çok daha eski bir döneme ait oldu?u tespit edilen plütonyum atomlar? ke?fetti. Elde edilen verilerin gezegenimizdeki elementlerin kökeni hakk?nda önemli bilgiler sunaca?? dü?ünülüyor.