Pata Pata Pata: Microsoft Flight Simulator 2020’ye Helikopter Geliyor

Microsoft Flight Simulator’ün geli?tiricisi Asobo Studio, oyuna helikopterlerin resmi olarak eklenece?ini aç?klad?. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre Microsoft Flight Simulator kullan?c?lar?, 2022 y?l?nda birinci taraf helikopterler kullanabilecekler.