Pazarlama Nedir?

Pazarlama nedir sorusunun cevabı bakış açısına, kişilere ve sektörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hukuk, finans, ekonomi ve tüketicilerin her biri ve hatta her farklı sektör pazarlamayı farklı bir şekilde tanımlayabilir. Pazarlamanın pek çok tanımı, mal ve hizmetlerin üretimi ile başlayıp mal veya hizmetler tüketiciye veya kullanıcıya ulaştığında sona eren bir süreç olarak ifade edilebilir. Günümüzde pazarlama aslında bir ürün veya hizmet için bir fikirle başlar ve tüketicinin ürünü kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için yeterli zamanı olduğunda sona erer, bu aylar veya yıllar sonra olabilir. Bu tanımdaki kilit sözcük “süreç”tir ve pazarlama bu çerçevede, ürünü-hizmeti araştırmayı, tanıtmayı ve satışını gerçekleştirmeyi içerir. Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tanıtılması süreci olarak da tanımlanabilir. Pazarlama; pazar araştırmasını, yeni ürün geliştirmeyi, dağıtımı, reklamı, promosyonu, ürün iyileştirmeyi vs. birleştirir. Bu disiplin, pazar ve tüketici davranışlarının incelenmesine odaklanır ve müşterilerin istek ve gereksinimlerini karşılayarak müşterileri çekmek, kazanmak ve elde tutmak (marka sadakati aşılamak) için şirketlerin ticari yönetimini düzenler. Pazarlama Süreci Nedir? Pazarlama süreci, hedef müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek ürün ve hizmeti müşteriye kar elde etmek için ulaştırma sürecidir. Pazarlama; fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım yardımı ile müşteri ve organizasyonel ihtiyaçları karşılayan kimlik, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi sürecini de muhteva eder. Pazarlama süreci / kavramı dört boyutta ele alınabilir: ► Birincisi, hedefler oluşturmak ve elde etmektir. Bir kar kuruluşunun temel amacı kar etmektir. Bu amaca ulaşmak için firma uzun vadede her yıl iş yapmayı planlamaktadır. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun hedefleri ise, büyük farklılıklar gösterir. ► İkinci husus, müşterinin firmanın tüm faaliyetlerinin odak noktası olması gerektiğidir. Müşterinin istek ve ihtiyaçları sürekli olarak analiz edilmelidir. Bu odaklanma olmadan müşteri, rekabetçi bir firmadan alternatif bir ürün veya hizmeti kolayca seçebilir. ► Üçüncü tarafı, değişimi kolaylaştıran tüm faaliyetlerdir. Dört alanda sınıflandırılabilen tüm kontrol edilebilir pazarlama unsurlarını içerirler: Ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon. ► Ve tanımın…

Devamını oku

Pazarlama Nedir? başlıklı makale ilk olarak Moradam moradam.com’da yayınlanmıştır.