Pentagon, Çin’in Kontrolden Çıkan Roketinin Olası Düşüş Noktasını Açıkladı

Günlerdir Dünya?n?n yörüngesinde yüz binlerce kilometre h?zla dola?an Long March 5B roketinin nereye dü?ebilece?ine dair bir tahmin daha geldi. Pentagon, Çin?in kontrolden ç?kan roketinin yar?n sabah Türkmenistan?a dü?ebilece?ini bildirdi. Ancak dü?ü?ün nerede gerçekle?ece?ine dair kesin bir ?ey söylemek mümkün de?il.