Plastik Atık Sorununu Ortadan Kaldırabilecek Yeni Bir Geri Dönüşüm Yöntemi Geliştirildi

Plastik at?k kirlili?i, geri dönü?türülmesi zor bir materyal olmas? sebebiyle kar??m?za ç?kan önemli sorunlardan biri. Ancak yeni geli?tirilen bir yöntem ile bu sorun çözülecek gibi görünüyor.