PlayStation 5’in Sony’nin Beklentilerini Bile Aşan Satış Adedi Açıklandı

Sony, y?l?n ilk çeyre?inin sona ermesiyle birlikte PlayStation 5’in kas?m ay?ndan bu yana ne kadar satt???n? aç?klad?. Aç?klamalara göre PS5, Sony’nin beklentilerinden bile fazla satm?? durumda. Ayr?ca PS4 de hala fena sat?? adetlerine sahip de?il.