Pokemon GO, 5 Yılın Ardından Türkiye’de Resmen Yayınlandı

Özellikle ç?kt??? dönemde bütün dünyada yank? uyand?ran ve büyük bir ilgi ile kar??la?an Pokemon GO, nihayet Türkiye’de de yay?nland?. Y?llard?r çevrimiçi ma?azalardan ülkemizde eri?ime kapal? olan oyun, art?k App Store ve Play Store üzerinden indirilebilir durumda.