Powerbank mi Olduk Biz Şimdi: Parmak Uçlarımızdaki Terden Elektronik Cihazları Şarj Edecek Bir Teknoloji Geliştirdi

Bilim insanlar?, güne? enerjisi veya herhangi bir hareket gerektiren ve bu sayede prize ba??ml? olmayan ?arj aletlerini bir ad?m öteye ta??yor. Üzerinde çal???lan yeni icat, parmak uçlar?m?zda biriken terden enerji üretecek. Dolay?s?yla herhangi bir d?? etkene ba??ml? kal?nmayacak.