Qantas Havayolları, Hiçbir Yere Gitmeyen Özel Bir Uçuşun Tüm Biletlerini 2,5 Dakikada Sattı

Qantas Havayollar?, may?s ay?n?n sonunda Avustralya’dan izlenebilecek süper ay ve tam ay tutulmas? olaylar? için özel bir uçu? olu?turdu. 40 bin feette icra edilecek ve kalk?lan havaliman?na dönülecek bu uçu? için biletleri sat??a açan ?irket, yaln?zca 2,5 dakikada tüm biletleri satt?. Özel uçu?, sektörün devlerinden Boeing 787 Dreamliner ile gerçekle?tirilecek.