RAPOR: Koronavirüs Salgını Mobil Uygulama ve Mobil Oyun Pazarını Nasıl Etkiledi?

K?sa bir süre zarf?nda tüm dünyay? etkisi alt?na alan ve hâlâ kurtulamad???m?z salg?n, mobil uygulama ve mobil oyun pazar?n? nas?l etkilemi? olabilir? Cevab? haberimizde…