Raspberry, Fiyatı Yalnızca 20 Dolar Olan En Yeni Mini Bilgisayarı Pi PoE+ HAT’i Duyurdu

Raspberry Vakf?, en yeni mini bilgisayar? Raspberry Pi PoE+ HAT’i duyurdu. ?irketin standart PoE teknolojisini geli?tirerek haz?rlad??? bu mini bilgisayar, daha yüksek güç deste?i ile projelerin daha da geli?mesini sa?l?yor. 20 dolar kar??l???nda sat?n al?nabilecek Raspberry Pi PoE+ HAT, haziran ay?nda sat??a ç?kacak.