Rekabet Kurumu: WhatsApp, Yeni Kullanım Koşullarını Türkiye’de Uygulamayacak

WhatsApp’?n tart??mal? kullan?m ko?ullar? sözle?mesinin Türkiye’de uygulanmayaca?? aç?kland?. Rekabet Kurumu taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre Türkiye’deki kullan?c?lar, sözle?meyi onaylamadan WhatsApp kullanmaya devam edecekler. WhatsApp cephesi, sessizli?ini koruyor.