Resident Evil Village’da Boss Seçiminize Göre Değişen Alternatif Sahneler Keşfedildi [Video]

Resident Evil Village?da Lady Dimitrescu?nun k?zlar?n? farkl? s?ralamalarda öldürebilece?iniz ve bu s?ralamalar?n alternatif sahnelere yol açt??? ke?fedildi. Sosyal medyada dola?an videolara göre Bela?y? öldürmeden di?er karde?lerle kar??la?abilirsiniz. Seçti?iniz yola göre de Lady Dimitrescu?dan farkl? tepkiler görebilirsiniz.