Rezillikten Kült Olan Filmler #2: Senaryo ve Karakterleri ile Gerçek Kesit’e Taş Çıkaran Film ‘Assassin 33 AD’

Baz? filmler ba?ar?s?yla, baz? filmler ise ba?ar?s?zl???yla kült oluyor. Kurgu olarak, senaryo olarak Gerçek Kesit ile be? ya??ndaki çocuklar?n uydurma hikayeleri aras?nda yer alan ve ?slamofobiden ölen Assassin 33 AD de bu yap?mlardan biri.