Rezillikten Kült Olan Filmler #3: Dünyayı Kurtaran Adam Filmi Kötü Olmasına Rağmen Neden Bu Kadar Sevildi?

Baz? filmler hemen her aç?dan kusursuza yak?n olmalar?yla tarihe geçer, en iyi filmler listelerinde üst s?ralar? payla??rlar. Bu serideki filmler ise öyle de?il. O kadar kötüler ki bir noktadan sonra s?rf o filmin kafas?n? ya?amak için ekran?n ba??ndan ayr?lm?yorsunuz.